Posiadasz kartę kredytową, ale nie z niej nie korzystasz? A może zmieniły się warunki i opłaty za korzystanie z karty i jej użytkowanie przestało być dla Ciebie korzystne? Co w takim układzie należy zrobić? Czego możemy się spodziewać ze strony banku?

Jak zrezygnować z karty kredytowej?

Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy sprawdzić, jest to, czy na naszej karcie nie ma niespłaconych zaległości. Te dane możemy najszybciej zweryfikować poprzez wejście na aplikację banku na smartfonie lub logując się na swoje konto w systemie bankowości internetowej. Po wybraniu odpowiedniej karty płatniczej sprawdzamy saldo na karcie. Jeśli zadłużenie jest niespłacone, to najpierw musimy je uregulować. Dopiero w sytuacji spłacenia zadłużenia możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest rezygnacja z karty kredytowej. W celu weryfikacji zadłużenia możemy również udać się do oddziału banku lub zadzwonić na infolinię banku, podczas rozmowy przejdziemy przez proces weryfikacji i konsultant udzieli nam stosownej odpowiedzi.

Sposoby rezygnacji

Przed otrzymaniem karty kredytowej zobligowani byliśmy do podpisania stosownej umowy tak jak to ma miejsce przy innych formach finansowania (np. przy szybkiej pożyczce), na której podany był czas jej trwania, tabela opłat i sposób jej wypowiedzenia. W związku z tym, aby z karty kredytowej zrezygnować, musimy wypowiedzieć umowę. Należy wyróżnić cztery sposoby, w jaki możemy zrezygnować z karty kredytowej.

Online w systemie bankowości internetowej banku – w tym przypadku mamy do wyboru dwie opcje pierwszą jest zamknięcie karty poprzez przesłanie wiadomości w formie oświadczenia o wypowiedzeniu, po którego wysłaniu możemy się spodziewać telefonu od konsultanta z banku w celu przeprowadzenia formalność. Druga możliwość, to wybór w systemie banku odpowiedniej opcji np. „zamknij konto”.

Osobiście w oddziale banku – jeśli wolimy tradycyjne rozwiązywania umów bankowych, to wizyta w oddziale jest również dostępną formą. Wymaga jednak większych nakładów czasowych, co nie dla każdego może być dobrym rozwiązaniem, w szczególności gdy nasz bank nie posiada oddziału w naszej okolicy, lub jeśli jest bankiem specjalizującym się w bankowości internetowej i oddziałów nie posiada wcale. Rezygnacja w oddziale wiąże się ze złożeniem wcześniej przygotowanego pisemnego oświadczenia lub podpisaniem odpowiedniego formularza przygotowanego przez pracownika banku podczas wizyty. W przypadku rezygnacji w oddziale nie będzie problemu z autentycznością podpisu, który może być podważany w przypadku wysłania wypowiedzenia listownie. Podpisanie dokumentu odbywa się w obecności pracownika. Powinniśmy otrzymać kopie wypowiedzenia umowy.

Telefonicznie przez infolinię banku – rezygnacja z karty przez infolinię może być nieco trudniejsza. Pierwszym problemem, jaki możemy napotkać, to długi czas oczekiwania na konsultanta i kolejno na połączenie z odpowiednim działem zajmującym się wypowiadaniem umów. Kolejnym aspektem, jaki musimy wziąć pod uwagę, jest to, że niektóre banki pobierają opłaty za korzystanie z tej formy kontaktu – nie każdy bank posiada bezpłatną infolinię. Dzwoniąc w sprawie rezygnacji z karty, musimy się przygotować na kilka pytań weryfikujących tożsamość.

Wysyłając wypowiedzenie listownie na adres banku – dokument wysyłany do banku musi zawierać odpowiednią treść w formie oświadczenia i należy go wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Kolejną kwestią, o której trzeba pamiętać, jest podpis na wypowiedzeniu, który musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku przy zakładaniu konta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *